Vi hjælper foreningen med at være forening

Krav til foreningen

Det er et stort ansvar og kræver mange forskellige kompetencer at drive en succesfuld forening.

Omgivelserne – staten, kommunen, forbund, medlemmerne – stiller alle store krav til foreningen.

For at kunne afvikle foreningens kerneaktiviteter, er der mange omkringliggende ting, som skal være på plads for at kunne tilbyde vellykkede aktiviteter i strukturerede og velfungerende rammer. 

Vi hjælper med at få jeres forening på skinner, så I kan koncentrerer jer om det I synes er sjovt!

Opbygning for foreningstrivsel

Hvilke krav stilles der til foreningen fra staten, kommunen, forbundet og medlemmerne?

Hvordan kommer de frivilliges arbejde til at hvile på overskud, glæde og motivation?​

Hvordan får foreningen succes?​